orta derecede bir dil bilmek

<bkz: are you sex>

camur pompasi

çamur pompası; sondaj sıvısını kuyu dibine basarak kuyu cidarından yükselmesi devrini tamamlatan, genellikle, pistonlu pompa.

camurlama

çamurlama; yanmaya elverişli madenin bir kısmının eski üretim alanlarında bırakılması nedeniyle çıkan veya çıkabilecek yangının önlenmesi için havadan yalıtma amacıyla eski üretim alanının çamurlu su ile doldurulması.

moloz

dağ yamaçlarını örten köşeli kayaç yığınları.

cakil

çakıl; 5 mm.’den büyük ve 200 mm.den küçük olan, çimentolanmamış taş veya mineral parçaları. çakılın büyüklerine moloz, küçüklerine de fiske çakıl denir.

cymet yontemi

ferrik klorürün oksitleyici özelliğini kullanan hidrometalurjik prensiplerine dayalı bakır üretim yöntemi.

curuf cimentosu

yüksek fırın cüruflarından da yararlanılarak imal edilen çimento.

curuf

katı yakıtların yanması sonucu artakalan, eriyip katılaşmış maddeler.
metallerin izabesinde fırında en üst kısımda toplanan ve yerine göre atılan veya özel işleme tabi tutularak inşaat kumu, kaldırımtaşı, cüruf çimentosu vb. imalatta kullanılabilen artık.

cut off grade

bir madenin üretim miktarının ayarlanması ile değişen ve ekonomik işletilebilirlik sınırını belirleyen en düşük tenör.
tenörün işletilebilirlik noktası.

cross metodu

kesitler üzerindeki eğitim değiştiği her noktanın kotları ve baza olan yatay mesafeleri ile yapılan ve böylece alan bulmaya yönelik hesap şekli.

kritik yol metodu

bir projede yer alması gereken faaliyetler ele alınarak bunların doğru yapılış sıralarını, teknolojik sırasını ve birbirleri ile çapraz ilişkilerini tesbit ederek projenin yürütülmesinin ve takibini sağlamak için geliştirilmiş yöntem. kritik yol metodu deyiminin kısaltması cpm’dir.

cpm özellikle, projeyi teşkil eden işve faaliyetlerin süre ve maliyetleri oldukça hassas olarak tahmin edilebilen, bina inşaatı, tesis kurulması vb. projelerde uygulanır.

critical path method

<bkz: kritik yol metodu>

cpm

<bkz: critical path method>

coward ucgeni

metan, oksijen ve azot karışımlarından oluşan grizu ortamını gösteren patlama diyagramı.

corex prosesi

<bkz: corex yöntemi>

corex yontemi

demir-çelik üretiminde yüksek fırın teknolojisine alternatif olarak geliştirilen çelik üretimine yönelik bir direkt ergitmeli redüksiyon prosesi. yüksek fırın prosesine benzeyen bu yöntem koklaşamayan kömüre dayalı sıcak metal üretimi yapar. corex prosesinde kok fabrikası ortadan kalktığı için maliyeti oldukça düşüktür. corex yöntemine göre çalışan tesis ilk olarak güney afrika, ıscor-pretoria işletmelerinde kurulmuştur.

cmc

içine büyük miktarda alkali ve toprak alkali tuzlar karışan sondaj çamurunun bozulan özelliğini düzelten bir bakıma çamuru stabilize eden bir kimyevi madde olup, kimyasal ismi karboksimetilselülöz’dür.

cilali plak

mermer işletmeciliğinde perdahlı plâkların cilâ makinalarında cilâ taşı ve cilâ malzemesiyle cilâlanmış hali.

cila

bir yüzeyi dış etkenlerden (yağmur, su, sıcaklık gibi) korumak ve, veya parlaklık gibi güzel bir görünüm vermek için kullanılan kimyasal bileşik.
parlaklık. cilalı (parlak) yüzeylerin ayırımını ve tarifini yapabilmek ve ayrıca minerallerin doğal görünümünü belirtmek için kullanılan kelime.

civata

birbirine bağlanmak istenen ağaç veya metal parçalar üzerinde hazırlanmış olan deliğe yerleştirilerek somunu sıkılmak suretiyle bağlamayı sağlayan tesbit ve ekleme parçası. cıvataların tesir tarzı, vidalar ve kamalarda olduğu gibi eğik düzlem kanunlarına dayanır. cıvata dişleri üçgen, yuvarlak, trapez, testere vb. şekillerde tek ağızlı (tek helezon), iki ağızlı (çift helezon) olarak da yapılır. cıvatanın başı altı köşe, çekiç, silindirik veya yarım yuvarlak olabilir. başının şekline göre altı köşe, çekiçhavşe, dörtköşe, gömme (havşe), gömme ve mercimek, ve yarım yuvarlak başlı cıvata vb. şeklinde isimlendirilir.